November 26th, 2011

Priscilla

Dag 25

Ord i dag: 1870
Ord totalt: 41902

41902 / 50000 words. 84% done!

Ulrikke har vore veldig skeptisk til at eg ikkje har visst kven skurkane er, men no har ho hjelpt meg å finne det ut, så då burde det ikkje vere vanskeleg å skrive ferdig greia.


Foten min støytte borti noko som kjendest feil, det var mjukt på ein ikkje-mose-måte. Eg såg ned. Det var sida til Øyvind, og resten av kroppen hans låg der òg!
“Øyvind!” sa eg.
“Urghhh…” sa han.
“Øyvind!” sa eg. Eg klarte ikkje å finne på noko anna å seie.