November 25th, 2011

Priscilla

Dag 24

Ord i dag: 1683
Ord totalt: 40032

40032 / 50000 words. 80% done!

Arg. Tungt. Men ikkje langt igjen.Eit bilete av meg kom opp ved sida av nyhendeankeret. “Politiet vil framleis kome i snakk med femten år gamle Erle Strand etter drapet på Roy Hjelle(?) i Bodø måndag. Dei trur ho har flytta seg til Oslo, og bed dei som måtte sjå henne om å ringe. Politimeister Sebastian Stang i Salten politidistrikt, du er med oss på telefon, kvifor er det viktig for dykk å kome i kontakt med denne jenta? “Erle Strand har status som vitne i denne saka, og kva ho kan fortelje oss er svært viktig for etterforskinga.” Kvifor oppmodar de ikkje folk til å ta kontakt med Erle Strand direkte? “Vi trur at Erle kan tru at ho er i fare frå dei som drap Roy Hjelle. Difor er det lettare om det er politiet som tar seg av kontakten med henne. Men vi vil leggje vekt på at ho ikkje er farleg i seg sjølv.” Takk til deg, Sebastian Stang, politimeister i Salten politidistrikt.
No til kulturnyhende. Robert Strands første film som både regissør og hovudrolleinnehavar er nominert til Oscar. “Straffarens hevn” har gitt publikumsrekord på kinoar over heile landet. Filmen har blitt vist i fleire europeiske land og fått generelt gode kritikkar.” Biletet hoppa til ein reporter som stod ved ein kino, det såg ut som ein av kinoane i Olso. Ved sida av henne stod onkel Robert. “Korleis følest det å bli nominert til Oscar, Robert Strand? “Det er heilt fantastisk, eg kan ikkje seie noko anna enn det. Eg er veldig glad for at dommarane har sett verdien av filmen som eg har jobba så hardt med.” Takk til deg, Robert Strand,” sa reporterern. “Og takk til deg Ida Berntsen,” sa nyhetsankeret i studio.