November 24th, 2011

Priscilla

Dag 23

Ord i dag: 1091
Ord totalt: 38349

38349 / 50000 words. 77% done!

Traff på ein blokk, og dessutan jobb og opptatt. Men har hoppa vidare i forteljinga, så kanskje det går betre no.


Eg måtte finne ut kvar Øyvind opphaldt seg. Eg måtte finne han. Eg kunne ikkje drive på med dette lenger utan han, eg var altfor redd. Dette var altfor stort for lille meg. Eg er jo berre femten år.
Eg veit, eg veit, eg plar å seie at femten år er mykje nok, at femtenåringar er smarte nok til å bestemme over seg sjølv. Men no føler eg at det er ein grunn til at myndigheitsalderen er atten. Eg følte meg veldig, veldig liten.
Så då måtte