?

Log in

No account? Create an account
Lótiel writes
nanowrimo
November 24th, 2011 
12:22 pm - Dag 23
Priscilla
Ord i dag: 1091
Ord totalt: 38349

38349 / 50000 words. 77% done!

Traff på ein blokk, og dessutan jobb og opptatt. Men har hoppa vidare i forteljinga, så kanskje det går betre no.


Eg måtte finne ut kvar Øyvind opphaldt seg. Eg måtte finne han. Eg kunne ikkje drive på med dette lenger utan han, eg var altfor redd. Dette var altfor stort for lille meg. Eg er jo berre femten år.
Eg veit, eg veit, eg plar å seie at femten år er mykje nok, at femtenåringar er smarte nok til å bestemme over seg sjølv. Men no føler eg at det er ein grunn til at myndigheitsalderen er atten. Eg følte meg veldig, veldig liten.
Så då måtte
This page was loaded Oct 16th 2019, 7:07 pm GMT.