?

Log in

No account? Create an account
Lótiel writes
nanowrimo
November 23rd, 2011 
12:38 am - Dag 22
Priscilla
Ord i dag: 1930
Ord totalt: 37258

37258 / 50000 words. 75% done!

Eg travar vidare. Det går overraskande bra, eg skal klare den siste fjerdedelen fint (sjølv om det følest for mykje, men eg er på planen).


Falken: “Eg er ein vaskeekte verdsborgar.”
Samuel: “Slutt å kødde!”
Eg orka ikkje meir. Huset mitt var borte. Eg kunne ikkje snakke med mamma og pappa. Øyvind let meg ikkje kontakte han. Alt det trygge var utrygt. Eg ville ikkje meir.
Då eg reiste meg frå bordet slutta dei å snakke brått. Dei såg etter meg medan eg gikk ut av stova, og ned trappa. Så gikk eg rundt hjørnet i gangen nede, og dytta opp utgangsdøra.
Eg gikk eit stykke nedover den same vegen som eg og Samuel hadde sprunge på for så lenge, lenge sia, ei heil veke, nøyaktig, i dag.
Etter ei stund stoppa eg. Eg innsåg at eg faktisk ikkje ante kvar eg var eller korleis eg skulle kome meg kvar enn Øyvind var. Ikkje hadde eg pengar til det heller.
Det einaste svaret, i alle fall på det siste spørsmålet, var: innbrot.
This page was loaded Nov 14th 2019, 11:58 am GMT.