November 20th, 2011

Priscilla

Dag 19

Ord i dag: 2184
Ord totalt: 32505

32505 / 50000 words. 65% done!

Ting flyt. Eg har ei viss aning om korleis vi kjem oss til slutten herfrå (ikkje så mykje aning, men litt, veit i alle fall kva neste scene skal vere). Erle er litt personlegdomslaus, men det får vere. Har byrja å drøyme om Samlaget.


Den dagen Beate forsvann byrja han verkeleg å lure på om han skulle pakke kofferten og dra til Sverige. Berre bryte all kontakt tvert, seie frå til Erle, så ho ikkje skulle bli for uroa. Det var ikkje mange dagane etter Falken-affæren, og han hadde byrja å høyre skumle rykte om Samuel, som Beate var handler for. Berre det at dei òg hadde vore på galleriet på Makrellbekken, utan at han hadde visst noko, var ille nok i seg sjølv, det var definitivt noko på gang her.
Han var blitt mykje meir forsiktig på jobben no. Lytta alltid ved dørene. Såg etter kven som snakka med kven, kven som unnlet å helse på kven i gangane. Kven som ikkje dukka opp på allmøte. Tysdagen etter Falken-affæren høyrde han namnet Roy bli nemnd. Han hadde ikkje tenkt på den gamle partneren sin på lenge, men om det var nokon som visste kva som skjedde, så var det han. Han var ein meister på avlytting, og hadde alltid vore eit hakk meir paranoid enn andre, så han hadde sikkert avlytta PST. Det ville vore så utruleg likt han.