?

Log in

No account? Create an account
Lótiel writes
nanowrimo
November 19th, 2011 
12:16 am - Dag 18
Priscilla
Ord i dag: 1913
Ord totalt: 30321

30321 / 50000 words. 61% done!


“Om vi berre kunne finne ein sideveg, no,” sa Odd, “men det har dei vel ikkje her.”
“Kva?” sa eg.
“Eg skulle gjerne fått dei til å køyre forbi, så vi ikkje treng å drive på sånn her heilt til Mo i Rana,” sa Odd.
Ved sida meg kasta Samuel opp. Lydane av brekningar og væske som trefte plastpose gjorde meg nesten meir kvalm enn sjølve lukta.
“Kan du opne eit vindauge?” sa eg.
“Ja,” sa Odd, “men då mistar vi fart, så helst ikkje!”
“Ok,” sa eg. Men eg følte det ikkje. No var det rett før eg måtte dele posen med Samuel.
This page was loaded Oct 16th 2019, 7:59 pm GMT.