?

Log in

No account? Create an account
Lótiel writes
nanowrimo
November 11th, 2011 
12:05 am - Dag 10
Priscilla
Ord i dag: 2105
Ord totalt: 15606

15606 / 50000 words. 31% done!

Dette går berre så utruleg vegen. Eg har til og meg byrja å forstå kva som skal skje vidare utover. Eg kan hinte litt: nokon kjem ikkje til å vere i live i spesielt mange tusen år til.


“Eg trur at,” sa eg, “at eg har blitt forelska.”
“Åh!” sa han. “Kven er den heldige?”
“Han heiter Samuel.”
“Ikkje ein lokal fyr, altså.”
“Nei, han kjem frå … Bærum. Eller…”
“Eller? Anten er han frå Bærum, eller så er han ikkje.”
This page was loaded Oct 16th 2019, 8:19 pm GMT.