?

Log in

No account? Create an account
Lótiel writes
nanowrimo
November 7th, 2011 
12:29 am - Dag 6
Priscilla
Ord totalt: 5904

5904 / 50000 words. 12% done!

Gikk litt over midnatt her i dag, men det gjer ikkje noko. Målferd og skrivemøte i morgon, vonaleg ikkje fullt så sjuk.


På ungdomskafeen er det ganske fint å vere. Dei har forskjellige ting å gjere, eg er til dømes ubestridd dartsmeister, har vore det i to år. Og så når dei har musikk kan ein sjølvsagt danse. Eg er ikkje noko flink til å danse, det er ein av ganske få fysiske ting eg ikkje gjer bra, men eg synest det er gøy likevel, så eg drog Espen med meg ut på dansegolvet. Espen er flink, han skal byrje på musikk, dans, drama neste år. Det har dei ikkje på Kveiteheia, så han må flytte inn til byen og bu på hybel. Eg kjem til å sakne han.
Nokon prikka meg på ryggen. ”Hei Erle!”
Eg snudde meg rundt. Kven var det ikkje som stod der men Kenneth. Eg hatar Kenneth. Han er den verste mobbaren i heile Hønegrenda. Eg ser han heldigvis ikkje så mykje no lenger, han er eit år eldre, så han går på vidaregåande no, men eg ser han nok. Hønegrenda er ikkje stor nok for oss båe.
This page was loaded Oct 16th 2019, 8:08 pm GMT.