November 4th, 2011

Priscilla

Dag 3

Ord totalt: 251

251 / 50000 words. 1% done!

Starta på nytt. Hata det gamle prosjektet, eg klarte ikkje å like hovudpersonane, og det berre funka ikkje.

Så no skriv eg om 15 år gamle Erle som er superspion og kjem frå Hønegrenda. Eg likar henne, eg likar konseptet. Problemet no er at eg ikkje har plott. Den andre boka hadde eg planlagd grundig, for å ha noko å gå etter, så eg enkelt kunne bli ferdig. Den gang ei. Så: tenkjeboks. Og mykje skriving for å ta igjen 5000 ord.


Lekser er eg ikkje så flink på. Det går vanlegvis sånn:
Læraren: ”Erle, kva har du svart på spørsmål 13?”
Eg: ”Um, akkurat spørsmål 13 kan det vere at eg har gløymd å svare på, assa.”
Læraren: ”OK, kva med spørsmål 14?”
Eg: ”Skulle vi svare på spørsmål 14? Eg trudde det var nummer 15, eg.”
Læraren: ”Kva har du svart på spørsmål 15, då?”
Eg: ”Øh…” og så finn eg imellom på noko.