?

Log in

No account? Create an account
Lótiel writes
nanowrimo
November 1st, 2011 
03:16 pm - NaNo 2011
Priscilla
Eg skriv NaNoWriMo igjen. Etter fire år. Boka har ikkje tittel enno, ikkje eingong ein arbeidstittel, så dokumentet eg skriv i heiter arbeidstittel.doc. Eg har, som sist, sett opp ein detaljert skriveplan med kor mange ord eg skal skrive kvar dag, der eg har sett på kor travel eg er dei ulike dagane. Så får vi sjå korleis det går etter kvart. Fire spennande veker der det kjem til å skje mykje!
This page was loaded Nov 14th 2019, 11:13 am GMT.