?

Log in

No account? Create an account
Lótiel writes
nanowrimo
Dag 27 
28th-Nov-2011 12:01 am
Priscilla
Ord i dag: 2313
Ord totalt: 48348

48348 / 50000 words. 97% done!

Kan berre cruise inn til mål i morgon. Digg. Sjølv om avslutninga no blir eit rot.Eg må ha sovna igjen, sjølv om det var vondt å liggje på golvet. Eg vakna av mobilen denne gongen, eg svarte utan å tenkje meg om.
“Hallo?” sa eg.
“Erle?” sa Øyvinds stemme. Han kviskra.
“Øyvind!” sa eg, sat meg opp så fort at eg sparka Samuel i magen. “Lev du?”
“Ja,” sa han. “Eg får eigentleg ikkje lov til å snakke med deg, så vi må gjere dette raskt.”
“Ok,” sa eg.
“Kva er planen din?”
Kvifor måtte alle absolutt spørje om det? Eg var ikkje den som skulle lage planane i vårt arrangement. “Eg har ingen plan.”
This page was loaded Oct 16th 2019, 7:40 pm GMT.