?

Log in

No account? Create an account
Lótiel writes
nanowrimo
Dag 14 
15th-Nov-2011 08:33 pm
Priscilla
Ord i dag: 2743
Ord totalt: 22020

22020 / 50000 words. 44% done!

Skrivemøte = best.


Eg hadde skrive ned nesten alt for Øyvind Gulbrandsen nummer to då eg såg noko gjennom augekroken. Dei selde TV-ar inst i lokalet, dei stod på utan lyd, alle saman.
Grunnen til at eg hadde sett det var nyhendesaka syntest på skjermane. Stor brann i Hønegrenda, stod det. Fleire hus var oppslukte av flammane.
“Vent,” sa eg, “det der er jo huset til naboen!” Det var eitt av husa som brannmennene framleis prøvde å slokke. Ved sida stod eit overtent hus. Brannfolka brukte alle kreftene sine på husa rundt. “Det er huset mitt!”
This page was loaded Nov 14th 2019, 11:06 am GMT.